Coach Ralf Hedin Coachingteamet

RALF HEDIN

Jag har många års erfarenhet som chef inom offentlig sektor. Idag jobbar jag som kommunchef och tidigare har jag varit chef inom Polisen och Regeringskansliet. Jag har också arbetat internationellt.

 

Min akademiska plattform är en fil. mag. i styrning av offentlig sektor.

 

År 2013 gick jag en utbildning i coachande ledarskap hos Leapfrog och därefter har jag också gått grundutbildningen (ACC) och fördjupningsutbildningen (PCC) för dem. Numera är jag också certifierad av ICF, Internationella coachfederationen.


Fokusområden

Hälsa & välbefinnande

Karriärplanering

Ledarskap

Organisationsutveckling

Teamutveckling

Tar uppdrag inom:

Jag prioriterar uppdrag för chefer inom offentlig sektor men självklart är jag öppen även för andra områden - coachingens tekniker är allmängiltiga. ;)

Coachingteamet

Varför Coachingteamet?

  • Tydlighet
  • Valfrihet
  • Trygghet