Livscoach

Här kan du läsa om vad en livscoach gör och kan hjälpa dig med. Sedan följer en praktisk guide till hur du kan coacha dig själv till ett bättre liv. För att bredda perspektiv och öka din takt framåt rekommenderar att ta hjälp av en coach, det sparar ofta massvis av energi.

 

En livscoach hjälper dig att överbrygga gapet mellan din livssituation idag och den livssituation du vill ha. Det handlar om att få dig att bli mera av den du vill vara. Ett vanligt upplägg är att ha samtal vid sex till åtta tillfällen med ett par veckors mellanrum. Då handlar det första samtalet om att få förtroende för din coach och din coach behöver känna sig trygg i att kunna hjälpa dig framåt. Här kartläggs din nuvarande situation och den situation du önskar för dig själv. Agendan framåt behöver inte vara tydlig på första mötet, men ni båda ska känna er trygga i att det finns områden att arbeta med framåt.

 

Under mötena med din livscoach får du frågor, blir speglad och utmanad för att få insikter i vem du är och vem du vill vara. Utgångspunkten är att du ansvarar för innehållet och din coach för processen (hur arbetet tillsammans går framåt). Med den utgångspunkten är det du som sitter på svaren på dina livsfrågor och vet vad du behöver göra för att komma framåt. Din coach hjälper dig med att strukturera upp dina tankar, får dig att se nya perspektiv på ditt liv och kan ge dig den energi och fokus som du behöver för att göra det som du behöver göra för att komma framåt. 

Områden för livscoaching

Här beskriver vi vad en livscoach kan hjälpa dig med och vad en livscoach inte kan hjälpa dig med.

 

Processen för coaching kan hjälpa dig framåt inom i princip alla aspekter av livet. Några vanliga områden som kan förbättras genom coaching är;

 • Tydliggöra vad du vill i livet
 • Relationen till arbete, livskamrat, föräldraskap, vänner, kollegor…
 • Agera enligt dina livsmål
 • Balansen i livet
 • Självförtroende, eget värde och självkänsla

Skillnaden mellan livscoaching och angränsande yrken som terapi är vart fokus ligger. Livscoaching fokuserar på det som du upplever nu och din syn på framtiden. Det är ett fokus som passar dig som känner dig frisk. I terapi ligger fokus ofta på det förflutna, att få insikter i de problem som man har och att läka, att bli frisk. Din livscoach har ett ansvar att under det första mötet med dig bedöma om terapi är en bättre insats för dig utifrån din nuvarande situation. 

 

Livscoaching fokuserar på de tanke- och beteendemönster som du som klient har. Detta fokus är gemensamt med psykologiska inriktningar som KBT, kognitiv beteendepsykologi, och ”positiv psykologi”. Då våra känslor styrs av våra återkommande tankar och beteenden så kan livscoachen med detta fokus påverka ditt välbefinnande. 

 

Livscoaching steg för steg

Här följer en praktisk guide i hur du kan coacha dig själv. Detta är bara ett av många olika sätt som du göra för att överbrygga gapet mellan din livssituation idag och den livssituation du vill ha. Du kan också följa guiden för att förbereda dig inför att du ska träffa en livscoach.

 

1.    Identifiera område för coaching

Även om du redan vet vilket område som är viktigt för dig att utveckla så är det alltid bra att först stanna upp och bredda perspektivet. Ett sätt att bredda tankarna är att använda sig av ett coachinghjul. Det kan se ut så som på bilden nedan eller vara helt tomt, utan rubriker. För enkelhetens skull visar vi här ett livshjul med färdiga rubriker inom vanliga aspekter av livet.

 

Börja med gradera din upplevelse från 1 (så dåligt det kan vara) till 10 (så bra det kan vara) inom varje område av livshjulet. 

 

 

Nu har du en bild av din livssituation idag. Nästa steg är att tydliggöra den livssituation som du vill ha. Gradera, på samma sätt från 1 till 10, hur du skulle vilja att det var inom de olika områdena.

 

Vilket område känns viktigast att ta tag i först? Det behöver inte nödvändigtvis vara det område där gapet är som störst. Du kan känna att det är viktigare att börja inom ett område med ett mindre gap för att få energi att ta tag i ett område med ett större gap.

 

2.    Identifiera rotorsaken till dina utmaningar inom området

Det känns ofta frestande att gå på snabba och enkla lösningar för att förändra din situation. Här är det ofta mycket värt att stanna kvar en stund i det ovissa för att verkligen förstå vad som är viktigast att ta tag i. Om vi har invanda tanke- och beteendemönster som har gjort att vi har hamnat i vår situation idag, så är det troliga att samma tankar och beteenden kommer att göra att vi igen hamnar i en liknande situation imorgon.

 

Rotorsaken kan identifieras genom att ha ett undersökande förhållningssätt till sin utmaning. Ett bra sätt är att ställa utforskande frågor inom detta område;

 

 • Vem är jag idag?
 • Vem vill jag vara i framtiden?
 • På vilket sätt är jag annorlunda då?
 • Vad skulle det innebära om jag är den jag vill vara?
 • Hur uppfattas jag då?
 • Vad (tankar och beteenden) har tagit mig dit jag är idag?

 

3.    Hitta nya perspektiv och handling framåt

Du har nu en bredare förståelse för vad inom ditt prioriterade område som du behöver förändra dina tankar och beteenden inom. Här gäller det att fortsätta att ha ett utforskande förhållningssätt för att identifiera på vilket sätt du vill tänka och agera:

 

 • Om du är den du vill vara, vem är du då?
 • Hur känns det?
 • Hur uppfattas livet?
 • Vad behöver du göra?

 

För att komma framåt i utvecklingen av ditt område behöver du agera. Du behöver kunna svara på frågan – vad ska du göra nu?

 

Livscoaching exempel att coacha sig själv

Historien nedan är ett påhittat exempel på livscoaching. I verkligheten är det bra att låta processen ta tid. För att få hjälp i processen kan du boka en coach här.

 

”Det är en varm sommardag. Jag sätter mig på en bänk i solen och känner hur värmen och lugnet sprider sig. Ett bra tillfälle att coacha mig själv.  Jag tar fram livshjulet och börjar rita in med en blå penna hur jag upplever mitt liv. Jag är på det hela taget ganska nöjd, men känner att mitt sociala och ekonomiska liv har påverkats en del av det nya familjelivet.

 

Jag byter penna. Hur vill jag ha det? Det blir tydligt att mitt sociala liv, omgivning och fritid/vila är områden som jag upplever har störst potential den närmaste tiden. Detta får bli mina fokusområden framåt. 

 

 

Inom mitt sociala liv, omgivning och fritid/vila;

 • Vem är jag idag?

Jag är en stadsperson där mitt sociala liv mestadels består av min sambo, mina kollegor, mina barn. Min bästa vila är efter träningen eller när jag sitter och läser en bok. Jag känner mig lite låst till mina rutiner i min närmiljö. Stadspulsen ger mig ingen energi längre så som den gjorde förut. Mina närmaste vänner har flyttat.

 • Vem vill jag vara i framtiden?

Jag vill få energi av min närmiljö igen. Jag vill fortsätta att få energi från min sambo, mina barn och mina kollegor. Men jag vill också bo närmare mina närmaste vänner.

 • På vilket sätt är jag annorlunda då?

Jag är inte längre en stadsperson. Det känns som att jag behöver förändra på vilket sätt jag ser mig själv. Det känns lite som en seger för mor och far om jag flyttar ut från staden. Jag har sagt i flera år att det aldrig kommer att hända.

 • Vad skulle det innebära om jag är den jag vill vara?

Jag skulle ha mera energi om dagarna. Jag tror att jag skulle må bättre. Vara gladare. Kanske vara ute mera i naturen och umgås mera med andra familjer. Ha ett större social liv.

 • Hur uppfattas jag då?

En lantis? Ja kanske… Jag har trots allt tydligt uttryckt mina åsikter när mina vänner flyttade ut från staden. Känns som att jag behöver rekapitulera både gentemot dem och min familj.

 

Jag inser att jag på sikt vill flytta med min familj. Men för att komma dit behöver jag förändra min självbild och även svälja min stolthet gentemot andra. Jag kommer fram till att mitt första steg är att dela med mig av mina tankar med min sambo. Min uppfattning är att min sambo gärna vill flytta, men varit hämmad med tanke på min starka ståndpunkt här. Jag beslutar mig för att börja svälja min stolthet gentemot min sambo samma kväll.”

 

Vill du bli coachad? Kontakta oss på coachingteamet per mejl nedan eller välj önskad coaching på vår startsida.