Coaching under corona

Många människor har fått sin ekonomi kraftigt beskuren och ovissheten om framtiden är stor. Hur länge kommer smittan finnas kvar och påverka oss? Kommer min bransch över huvud taget att överleva? Vad gör det med människor att tvingas leva mer eller mindre isolerade under lång tid? Vad blir ”det nya normala”? Vilka nya behov har pandemin skapat? Finns det mitt i allt elände också nya möjligheter? Vilken väg vill jag välja?

 

Vi har alla skäl att fundera över dessa och andra liknande frågor. Var och en väljer naturligtvis själv hur det ska göras. Några funderar helst själva medan andra pratar med vänner och bekanta. Ibland räcker det, ibland inte. Om frågorna och oron finns kvar och skaver så kan det vara klokt att prata med någon utomstående, någon som är tränad att vara en bra samtalspartner och som inte själv har några intressen i vilka val du slutligen gör.  

 

Covid-19 -20 och -21

Corona släpper inte sitt grepp om oss. Vi var nog många som hade hoppats att vi skulle ha det värsta av pandemin bakom oss i och med det nya året 2021. Men det här är en smitta som inte ger sig. Även flera av de som har arbetat med smittspridning i många år säger att det här är en smitta som överraskar, som beter sig på ett oförutsägbart sätt. Vi får nog räkna med att den kommer att finnas kvar och påverka våra liv ett bra tag till.

 

Många människor kommer att få leva med konsekvenserna av Corona under lång tid framöver, kanske resten av livet. Nära och kära har gått bort. I många fall blev det en sista tid utan fysisk kontakt. Ett antal av de som har haft Corona verkar få leva med sviterna av den under lång tid efteråt, med trötthet, begränsad lungkapacitet och huvudvärk som några exempel. Vägen tillbaka har blivit lång. Flera branscher i näringslivet har i princip stannat av helt och hållet. Det drabbar så klart företagarna men också deras anställda och deras familjer, underentreprenörer och i förlängningen alla oss som inte kan t.ex. gå på teater, konserter eller restaurang, eller resa.

Vart kan jag få stöd?

 

Det finns flera yrkeskategorier att välja mellan, lite beroende på din situation och vad dina funderingar handlar om. Det finns flera goda skäl att välja en coach. Styrkan i coaching är för det första att det är ett partnerskap. Du ”äger” samtalsämnet och coachen ansvarar för processen, dvs ska se till att det blir bra samtal. En av de viktigaste poängerna med coaching är också att det handlar om att du ska nå ett mål. Ibland har man behov av att bara prata av sig, utan att det behöver leda till förändring. Men kraften i just coaching är att din coach hjälper dig att ta dig dit du vill vara, vad du vill åstadkomma, och tillsammans ser ni sedan till att du kommer dit.

 

Du behöver inte ha målet klart för dig när du första gången träffar din coach. Tvärtom är det ofta lite vagt vad en klient vill uppnå men coachen är tränad att hjälpa dig att formulera det. Naturligtvis finns det saker som pandemin har inneburit som du inte kan påverka. Men du kan påverka hur du förhåller dig till dem och framför allt kan du välja att satsa på att ta dig till en bättre livssituation. Det finns ofta mer du kan påverka än du tror, och en coach är bra på att hitta det.

 

En coach kan vara en bra samtalspartner i många olika sammanhang. Om Covid19 till exempel har gjort att du har blivit arbetslös så är en coach ofta ett väldigt bra stöd både när du ska definiera vad du egentligen vill jobba med och att se till att du kommer dit. Om du i stället är företagare i en bransch som pandemin har skapat tvärstopp i så kan en coach hjälpa dig att skapa reda i alla de frågor du sannolikt ställer dig, hitta en riktning och tillsammans med dig jobba för att du ska nå dina nya mål.

 

Även om du har kvar jobbet så känner du kanske att de restriktioner som pandemin tvingar oss att leva efter sliter på dig. Det kan vara svårt att hålla sina sociala relationer levande. Är man van att träffas fysiskt så kanske det är roligt som omväxling ett tag att träffas digitalt men efter en tid inser man hur mycket man tappar i det ordlösa, det där som händer när man sitter bredvid varandra och pratar. Personer som är extroverta tycker sannolikt att isoleringen är särskilt jobbig men de kan också ofta ha lättare att se till att de ändå hittar sätt att hålla kontakt med släkt, vänner och nätverk. De introverta skulle man kunna tro tycker det är ganska skönt att få vara ifred men riktigt så enkelt är det inte. Även de som är introverta behöver sociala kontakter och de kan tycka det är jobbigare att ta kontakt när de vanliga rutinerna för det är borta.

 

En annan vanlig konsekvens av restriktionerna som pandemin tvingar oss till är att vi blir väldigt mycket stillasittande och skulle behöva hjälp att komma igång med träningen igen. Du vet kanske vad du borde göra men det blir ändå inte av. Här är coacher riktigt bra – vi fungerar som ditt dåliga samvete. Den lilla skillnad som blir av att du har lovat din coach att du ska gå tre långa promenader i veckan och att ditt nästa möte med coachen närmar sig kan vara allt som behövs för att få dig upp ur soffan och ut på promenaden.

Beskrivningarna ovan är bara exempel. Det finns därutöver många andra situationer när en coach kan vara ett bra stöd. Coacher som jobbar enligt Internationella coachfederationens standard håller dessutom etiska perspektiv högt. Skulle det vara så att du kommer till en coach med en fråga som egentligen någon annan yrkeskategori är bättre lämpad att hjälpa dig med (de vanligaste alternativen är en mentor eller en psykolog) så kommer coachen att säga det. Vi som jobbar som coacher värnar så klart om professionens rykte och vill att alla möten och samtalsserier ska bli bra. Därför säger vi till om vi tror att du har bättre nytta av att prata med någon annan.  

Personligheter hanterar Covid-19 olika

Vilket stöd man kan vilja få av en coach har naturligtvis också att göra med hur man är som person och därmed hur man reagerar att leva en så lång period som vi har gjort med en pandemi och alla de restriktioner den för med sig. Vi människor är alla unika men också lika. Det finns många modeller som beskriver personligheter. Den bäst vetenskapligt underbyggda heter Big Five, eller Femfaktormodellen. Den består som namnet antyder av fem personlighetsdrag. Här följer en beskrivning som förenklat beskriver hur pandemin kan få oss att reagera utifrån vilken personlighet vi har:

 

Extraversion nämndes lite kort ovan och är det personlighetsdrag som styr hur stort behov vi har av kontakt med omvärlden. Den som har hög extraversion vill vara omgiven av andra människor och får energi av det. Den som har låg extraversion hämtar sin motivation inifrån sig själva och snarare dräneras på energi av umgänge med andra. En coach kan hjälpa dig att definiera var på skalan över extraversion du ligger och därmed hur isolering under en pandemi påverkar dig, och i förlängningen hur du kan agera för att få den grad av sociala kontakter som får dig att må bäst.

 

Ett annat av de fem personlighetsdragen är neuroticism. Det handlar om hur känslomässig en person är. Ordet har ibland en negativ klang i svenska språket men en person med hög neuroticism har lätt att se tänkbara faror, vilket ju i många sammanhang är en bra egenskap, i alla fall upp till en viss nivå (ingenting är ju bra om det blir överdrivet). Det är självklart risker att leva i ett samhälle med en smittsam och farlig smitta som Corona. En coach kan hjälpa dig att förstå var på skalan av neuroticism du ligger och därmed hur du tolkar det som sägs på presskonferenser och skrivs i media om smittan. Den ökade förståelsen om hur du själv reagerar kan göra att du bättre hittar rätt förhållningssätt.

 

På engelska använder man ordet agreeableness för att benämna det personlighetsdrag som vi på svenska kan översätta till välvillighet. Den som har höga värden av det här personlighetsdraget anpassar sig lättare till andra människor, kanske till en punkt där man inte riktigt står upp för sina egna behov. Omvänt så tycker den som har låga värden att det är självklart att han eller hon får göra sina egna val. En coach kan vara en bra samtalspartner för att du ska hitta en bra balans på det här området. Särskilt viktigt kan det vara om du till exempel har höga värden på neuroticism och på välvillighet. Då kanske du känner ett behov av att skydda dig bättre än vad din omgivnings beteende innebär och samtidigt har du svårt att säga ifrån, vilket är en kombination som kan bli en tuff påfrestning för dig.

 

Om du har lätt att förändra ditt beteende när förutsättningarna förändras så har du enligt Femfaktormodellen höga värden på personlighetsdraget öppenhet. Då har du kanske haft lätt att ställa om efter de återkommande nya rekommendationer som har kommit från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Har du å andra sidan låga värden på det här draget så är du kanske mer kritisk till vad de säger och tycker det är jobbigt att uppleva att de ofta ändrar sig. 

 

Om du har höga värden på det personlighetsdrag som kallas samvetsgrannhet så tar du stort ansvar och ser till att göra det du har åtagit dig. Det draget kan alltså underlätta för dig att hålla ut under den långa tid som Covid 19 påverkar samhället. Men om du då inte kan leva upp till dina egna krav när du interagerar med andra människor på jobbet, i kollektivtrafiken etc, hur mår du då och vad kan du göra åt det? Även här kan en coach vara ett bra stöd för att du ska hitta ditt sätt att agera i olika situationer.

 

Det här var som sagt en förenklad beskrivning av hur vi utifrån våra olika personligheter kan påverkas av att leva så länge med pandemin. Femfaktormodellen innebär dessutom att vi har alla dessa fem personlighetsdrag i olika nivåer, vilket ger oss en sammansatt personlighetsprofil. Börjar du kombinera några olika nivåer av några olika personlighetsdrag så inser du snabbt att det blir många kombinationer och snabbt svårt att överblicka vilken reaktionen blir på en utdragen tid med Corona. Det är därför du verkligen kan ha stöd av en coach, för att pröva olika tankar och förstå mer om vem du är och hur du vill agera och vara.  

Ett första möte

Hör av dig till oss, så tar vi ett första samtal. Du behöver egentligen inte förbereda dig alls inför första mötet. Vi börjar där du är.  

 

Ofta blir det ganska stora penseldrag i det samtalet och sedan hjälps vi åt att smalna av och konkretisera vad det är du vill åstadkomma, vilket mål du vill nå. Därefter tar vi fram en plan som tar dig dit. Den behöver naturligtvis vara anpassad efter hur ditt liv ser ut i stort. Att ha höga ambitioner kan vara bra men de ska också vara rimliga. Våra samtal kommer förhoppningsvis vara viktiga och givande för dig men det mesta sker mellan mötena. Det är när du med coachens hjälp hämtar upp nya tankar i dig själv och börjar reflektera över dem som coachingen verkligen blir kraftfull. Det sker ibland väldigt tydligt vid enskilda tillfällen men det kan lika gärna vara en process som växer fram gradvis, så att det är först när du stannar upp och tänker tillbaka på vårt första möte som du riktigt inser hur mycket som har hänt. Den känslan är obeskrivligt härlig, varje gång! Allt eftersom mötesserien fortskrider så kan coachens funktion komma att ändras. Om allt går som det ska så är coachens kanske mest en förstärkning av ditt dåliga samvete och gör så att du får lite mer energi att göra det du har sagt att du ska göra till nästa samtal. Andra gånger händer det mycket i dig som kan göra att du ser ditt liv på ett annat sätt och kanske vill byta mål för coachingen.